Adatvédelem: 
 
Az adatkezelési célja: kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás , marketing, az adatkezelő profiljába illő szolgáltatás színvonalának növelése, ennek érdekében végzett piackutatás.  Az adatkezelés jogalapja: az érintett akaratának  önkéntes, és határozott kinyilvánítása, szabad akaratából történt hozzájárulása,  amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez.  Az adatkezelés időtartama: az érintett kérelme alapján e-mail címének törléséig vagy adatainak kezelésére vonatkozó engedélye visszavonásáig. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok helytállóságáért felelősségét kizárja. Bírósági jogérvényesítés: Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Információs önrendelkezési jogának megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c


Tel.: 0620 446 0288
e-mail: varadieva@eletleckek.hu

Napi idézet
„A sikeres ember rendelkezik azzal a szokással, hogy megteszi azokat a dolgokat, amelyeket a sikertelen emberek nem szívesen csinálnak”.
Ingyenes mini tanfolyam
Választott képzés:
Keresztnév
E-mail cím:
Telefonszám:
Elfogadom az adatvédelmi szabályzatot.
Hírlevél


Elfogadom az adatvédelmi szabályzatot.
Hírek Munkalehetőség Kapcsolat Játékszabályzat AdatvédelemHírlevél leíratkozás Vissza az oldal tetejére